Różyczka - po kontakcie z osobą chorą na różyczkę zachoruje ok. 10-30% osób podatnych na zachorowanie.
Różyczka. Kiedy przyjmuje się szczepienie przeciw różyczce?
WZW A - do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie zakażonej wody lub żywności np. umytych w zakażonej wodzie warzyw, owoców, ryb lub owoców morza z wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami.
12 czerwca 2017

WZW A

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu A jest na całym świecie przyczyną ~1,4 mln przypadków ostrego WZW rocznie. Na całym świecie występują zachorowania sporadyczne i grupowe - spowodowane np.  spożyciem skażonej żywności. Ok. 20 proc. chorych wymaga bezwzględnej hospitalizacji. Śmiertelność jest niska i wynosi 0,6–2,1 proc. Od 2017 roku zachorowalność na WZW A w województwie Śląskim stale wzrasta!

 

Zachorowania na WZW A w województwie śląskim w latach 2012-2019* (*dane za 2019 rok do 15 sierpnia):

 • 2012 - 16

 • 2013 - 4

 • 2014 - 9

 • 2015 - 7

 • 2016 - 3

 • 2017 - 547

 • 2018 - 810

 • 2019* - 267

 

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA WZW A?

 

W ok. 95 proc. przypadków do zakażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez spożycie zakażonej wody lub żywności np. umytych w zakażonej wodzie warzyw, owoców, ryb lub owoców morza z wód zanieczyszczonych zakażonymi fekaliami.

Zarazić się można również poprzez bliski kontakt z osobami zakażonymi - chory możne zarażać 14–21 dni przed i ok. 7 dni po wystąpieniu objawów choroby. Drogą kontaktów seksualnych (zwłaszcza homoseksualnych), gdy stosunek odbywa się bez zabezpieczeń. Istnieje również potencjalne, lecz niewielkie ryzyko zakażenia drogą naruszenia ciągłości tkanek, poprzez krew.

 

KTO POWINIEN ZASZCZEPIĆ SIĘ PRZECIW WZW A?

 

SZCZEPIENIE PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY (WZW) TYPU A:  

 • osoby pracujące przy produkcji i dystrybucji żywności oraz mające kontakt z żywnością w zakładach zbiorowego żywienia,

 • osoby wyjeżdżające do rejonów o wysokiej występowalności WZW typu A,

 • osoby w trakcie pełnienia służby lub wykonywania pracy w urzędach, jednostkach podległych i nadzorowanych przez MON, ministra właściwego ds. wewnętrznych, ministra właściwego ds. zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Służby Celnej, podczas której są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego wywołać chorobę zakaźną.

 

Sugerowane jest zastosowanie ochronnego szczepienia dla osób pracujących w poniższych sektorach:

 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

 • Przetwórstwo przemysłowe

 • Transport i gospodarka magazynowa

 • Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

 • Budownictwo

 • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

 • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 • Działalność w zakresie usług administrowania

 • Edukacja

 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 • Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 • Organizacje i zespoły eksterytorialne

 

Prawdopodobieństwo zakażenia wzrasta także podczas wizyty w krajach endemicznego występowania choroby - w rejonie basenu Morza Śródziemnego, krajach Europy Wschodniej i Rosji oraz w krajach rozwijających się.

 

OBJAWY ZAKAŻENIA WZW A

 

Wirus wylęga się w organizmie od 15 do 50 dni (średnio ok. 30 dni). Po tym czasie pojawiają się objawy choroby, choć czasami zakażenie przechodzi się bezobjawowo. Osoby dorosłe chorują pełno objawowo. Tydzień przed pojawieniem się pełnej postaci choroby mogą wystąpić tzw. objawy zwiastunowe - grypopodobne oraz nudności czy biegunka. Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny i widoczny objaw choroby - żółtaczka - zżółknięcie skóry i twardówek oczu, której może towarzyszyć powiększenie wątroby. Dzieje się tak, ponieważ w organizmie zwiększa się poziom żółtego barwnika - bilirubiny. Żółtaczka znika po około miesiącu.

 

Ponadto pojawiają się:

 • złe samopoczucie i osłabienie,

 • gorączka,

 • brak apetytu,

 • nudności, wymioty,

 • ból brzucha, mięśni i stawów,

 • świąd skóry,

 • ciemniejsze zabarwienie moczu i odbarwiony stolec.

 

DIAGNOSTYKA I LECZENIE WZW A.

 

W przypadku podejrzenia WZW A wykonuje się badania krwi. Jeśli doszło do zakażenia, stwierdza się zwiększenie w osoczu aktywności enzymów wskaźnikowych wątroby - aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej oraz wzrost stężenia bilirubiny. Ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie wyników badania serologicznego, wykrywającego przeciwciała anty - HAV. Choroba ustępuje samoistnie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy. Nie ma leku, który przyspieszyłby eliminację wirusa z organizmu. Choremu zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej, odpowiednią dietę i nawodnienie.

 

SZCZEPIENIE OCHRONNE JEST JEDYNYM, SKUTECZNYM SPOSOBEM ZAPOBIEGANIA WZW A.

 

SZCZEPIENIE PRZECIW WZW A

 

Po kompletnym cyklu szczepienia w ciele powstają przeciwciała, które mogą chronić przed żółtaczką typu A nawet przez całe życie. Wymagane są dwie dawki szczepionki podane w schemacie 6 - 12 miesięcy. Szczepienie przeciwko WZW A jest zalecane również osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW A, osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi oraz dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW A.

 


 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH!

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

POLUB NAS NA FACEBOOK'U

 

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00