09 października 2016
Podstawowa opieka zdrowotna - przychodnia Katowice
Dlaczego wykonywanie badań profilaktycznych jest takie ważne?

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zarówno zdrowym jak i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - LEKARZ POZ W KATOWICACH

 

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Co to oznacza dla pacjenta? Pacjent zgłasza się do lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. To ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie, nie wie jaką podjąć decyzję odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania na badania diagnostyczne lub do innego lekarza specjalisty.

 


 

LEKARZE POZ W PRZYCHODNI MARK-MED W KATOWICACH. ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Zapisy prowadzimy w rejestracji: Przychodnia MARK-MED, ul. Stara Kłodnicka 43 oraz telefonicznie +48 667 937 572.

 


 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

 • Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.

 

 • Jeżeli jesteś ubezpieczony i zmieniłeś miejsce zamieszkania oraz w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz z innych przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo do ponownego wyboru.

 

 • W przypadku dokonania wyboru lub zmiany lekarza POZ, nie ma konieczności składania deklaracji wyboru pielęgniarki POZ i położnej POZ (każdą z ww. deklaracji pacjent ma prawo złożyć osobno, również w innych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej).

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - OPIEKA PIELĘGNIARSKA W RAMACH POZ

 

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - OPIEKA POŁOŻNEJ W RAMACH POZ

 

Położna POZ realizuje natomiast kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad

kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;

 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;

 • opiekę w chorobach ginekologicznych,

 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)  jest bezpłatna dla ubezpieczonych:

 • w Narodowym Funduszu Zdrowia, również  spoza terenu województwa śląskiego,

 • posiadaczy Karty Polaka

 • obywateli krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego legitymujących się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W ramach umowy z NFZ istnieje konieczność złożenia przez pacjenta zamieszkującego gminę właściwą lub gminę sąsiadującą deklaracji

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

Odwiedź nas na Facebook'u

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00