09 października 2016
Nasze usługi > MEDYCYNA SZKOLNA

 

Dzieci i młodzież w Polsce mają zagwarantowaną profilaktyczną opiekę zdrowotną. Polega ona m.in. na systematycznym kontrolowaniu ich rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Ważnymi elementami tej opieki są edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Okres nauki to najlepszy czas,

w którym dziecko uczy się jak dbać o swoje zdrowie i zdrowie innych.

 

Kto sprawuje opiekę zdrowotną nad dziećmi w wieku szkolnym?

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – w poradni;

 • lekarz dentysta – w poradni;

 • pielęgniarka w szkole, czyli pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania;

 

Zadania pielęgniarki środowiskowej nauczania i wychowania

Pielęgniarka lub higienistka szkolna odpowiada za sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, które objęte są obowiązkiem szkolnym.

Są to uczniowie od 6 do 19 roku życia (od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej).

 • organizowanie i wykonywanie testów przesiewowych;

 • pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi (np. pomoc w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, pomoc w utrzymaniu kondycji fizycznej

       i samopoczucia w celu kompensowania niepełnosprawności; przeciwdziałanie przemocy domowej i rówieśniczej oraz izolacji społecznej;

       udzielanie porad w zakresie stylu życia, samoopieki oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami i problemami w związku z chorobą lub

       uzależnieniami);

 • opieka nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w szczególności wykonywanie u tych uczniów w trakcie ich pobytu w szkole zabiegów i procedur leczniczych zleconych przez lekarza;

 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach;

 • współdziałanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, ich żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej;

 • działanie w zakresie zdrowia jamy ustnej i profilaktyka próchnicy.

 

Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej jest uzależniona od liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych.

Aby zapewnić uczniom właściwą opiekę zdrowotną, Instytut Matki i Dziecka – na zlecenie ministra zdrowia – opracował standardy, którymi powinni się kierować pracownicy ochrony zdrowia sprawujący opiekę nad uczniami oraz wzór dokumentacji badań profilaktycznych ucznia. Wszyscy, którzy sprawują opiekę medyczną nad uczniem, powinni ją dokumentować w odpowiedni sposób. To gwarantuje właściwą współpracę osób odpowiedzialnych za zdrowie ucznia.

 

Usługi są finansowane ze środków publicznych i obejmują:

 • badania profilaktyczne uczniów i testy przesiewowe;

 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych;   

 • współpracę z dyrektorami szkół i placówek, gronem pedagogicznym i rodzicami w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego uczniów;

 

 

 Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w przychodni lub telefonicznie: +32 78 18 704 lub tel.kom. +48 667 937 572.

 

 

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00