Szukasz najlepszego geriatry w Katowicach?
Geriatra - lekarz dedykowany dla seniora
Sprawdzony lekarz geriatra przyjmuje w przychodni MARK-MED w Katowicach
01 sierpnia 2019

Lekarz geriatra Katowice - przychodnia MARK-MED

Geriatra to lekarz specjalista zajmujący się diagnozą i leczeniem schorzeń wieku podeszłego, szczególnie u osób powyżej 60 roku życia. Wraz z procesem starzenia się organizmu w ciele i psychice zachodzą charakterystyczne zmiany. Rozwijają się choroby wieku starczego takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy nadciśnienie tętnicze.

 

LEKARZ GERIATRA - JAKIE SĄ JEGO ZADANIA?

 

Do podstawowych zadań lekarza geriatry należą:

  • ustalanie zasad profilaktyki przed starością patologiczną; 
  • rozpoznawanie i leczenie chorób; 
  • określanie sposobów rehabilitacji;

 

Lekarz geriatra za zadanie pokrewne wobec profilaktyki ma obowiązek edukowania rodziny pacjenta i jego samego, uświadamianie im zagrożeń związanych z dolegliwościami i chorobami wieku podeszłego, ale też pokazywanie szans na poprawę kondycji oraz samopoczucia dzięki rehabilitacji. Geriatria uczy, jak opóźnić niedołęstwo starcze i jakie podjąć wcześniejsze działania, aby uniknąć późnej niesprawności.

 

CZY STAROŚĆ JEST CHOROBĄ CZY PROCESEM FIZJOLOGICZNYM?

 

Starość jest końcowym okresem starzenia się. Starzenie się, jest natomiast długotrwałym, naturalnym i nieodwracalnym procesem, w którym zmiany biologiczne, psychiczne jak i społeczne zaczynają ze sobą oddziaływać, prowadząc do naruszenia równowagi biologicznej jak i psychicznej. W wyniku tych zmian dochodzi do zmniejszenie zdolności organizmu do odpowiedzi na jakikolwiek czynnik stresowy, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby. Lekarz geriatra doskonale zna problemy zdrowotne z jakimi może borykać się osoba starsza.

 

KIEDY MÓWIMY O OKRESIE STAROŚCI?

 

Za sam początek starości przyjmuje się umownie 60. - 65. rok życia. Sam okres starości został podzielony na kilka etapów:

  • wiek 60-74 lat – to okres starości wczesnej, nazywany inaczej „wiekiem przejściowym”;
  • wiek 75-89- to wiek podeszły;
  • natomiast po 90 roku życia mówimy już o wieku sędziwym;

 

Osoby w wieku podeszłym mają wiele do zaoferowania - przede wszystkim wiedzę, którą mogą przekazać młodszym pokoleniom. Nie zapominajmy, że osobom starszym bez względu na ich stan zdrowia należy się szacunek ponieważ starość jest czymś co czeka każdego z nas. Wysoko rozwinięte społeczeństwa stwarzają osobom starszym warunki umożliwiające im cieszyć się dobrym zdrowiem – poprzez rozwinięcie opieki medycznej nastawionej typowo dla osób starszych ale także umożliwiając im rozwój- poprzez tworzenie Uniwersytetów III Wieku. Działania te sprzyjają niwelowaniu różnic pomiędzy poszczególnymi fazami życia.

 

Starość pomyślna - to proces starzenia kiedy wszelkie zmiany inwolucyjne w narządach i układach są tylko wynikiem procesu starzenia się, czyli tak naprawdę starzenie fizjologiczne o ile o takim starzeniu możemy mówić.

 

Starość niepomyślna - występuje wtedy, kiedy na starzenie fizjologiczne nakładają się zmiany wynikające ze współistniejących schorzeń, wikłających lub przyśpieszających proces starzenia się organizmu ludzkiego.

 

STAROŚĆ TO PROCES NIEUNIKNIONY I DŁUGOTRWAŁY - GERIATRA KATOWICE

 

Od około 30 r ż., postępują procesy zanikowe. Jeżeli porównamy organizm 80-latka vs organizm 20-latka, stwierdzimy ubytki funkcjonalnych elementów w narządach miąższowych. Obserwujemy między innymi zmniejszenie rozmiaru nerek, w miarę upływu lat zmienia się także proporcja pomiędzy masą mięśniową a tkanką tłuszczową. Dochodzi do wzrostu proporcji tłuszczu: u kobiet z 33 do 45%, natomiast u mężczyzn z 18 do 36%. W układzie kostno-stawowym obserwujemy zmniejszenie masy kostnej, zmniejszonej ilości wytwarzanej witaminy D3 czy też zaburzeń hormonalnych. Dochodzi do generacji chrząstki stawowej oraz zaniku mięśni. Są to tylko niektóre z ważniejszych zmian zachodzących w naszym organizmie w miarę upływu lat.

 

Liczba chorób przewlekłych, często związanych z niepełnosprawnością i bólem rośnie wraz wiekiem i z pomocą przychodzi lekarz geriatra. Dodatkowo w efekcie starzenia się w organizmie następuje szereg zmian degeneracyjnych dotyczących niemal wszystkich układów i narządów. Stan niezbędnej aktywności ruchowej u większości seniorów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, których podstawowymi czynnikami ryzyka są właśnie brak ruchu oraz wiek. Mówimy tu o chorobach układu krążenia, otyłości, cukrzycy, chorobach układu ruchu. Wiele osób starszych wymaga postępowania rehabilitacyjnego nie tylko z powodu podstawowej choroby, ale również ze względu na spowodowane wiekiem obniżanie sprawności funkcjonalnej. Dlatego rehabilitacja tej grupy osób powinna być powiązana z zapobieganiem niepełnosprawności.

 

Duże znaczenie dla jakości funkcjonowania osób w wieku podeszłym i sposobu odbioru „swojej starości” jest realizacja potrzeb, do których należy potrzeba integracji ze środowiskiem i rodziną, potrzeba użyteczności i uznania, potrzeba bezpieczeństwa jak i satysfakcji życiowej. Ważnym elementem dla funkcjonowania w okresie starości, jest umiejętność przystosowania się do zmian , które niesie ze sobą podeszły wiek. Zmniejszenie albo całkowite wyeliminowanie używek i nadużywania leków – zwłaszcza preparatów dostępnych bez recepty, które pacjenci biorą bez kontroli a często i wiedzy lekarza, zmniejszanie zaniedbań higienicznych, kontakt z innymi osobami – utrzymywanie kontaktów towarzyskich- to czynniki mające pozytywny wpływ na nasz proces starzenia się.

 


 

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ:

 


 

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

Odwiedź nas na Facebook'u

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00