Szkarlatyna rozpoczyna się gwałtownie od gorączki nawet do 40°C
Szkarlatyna. Malinowy język i wysypka to charakterystyczne objawy szkarlatyny.
Z kartą EKUZ możesz skorzystać z darmowej wizyty w naszej przychodni w Katowicach.
25 września 2019

We offer free medical treatment to patients with EHIC.

 

Jeżeli jesteś obcokrajowcem, który studiuje lub pracuje w Polsce, to w przychodni MARK-MED w Katowicach możesz skorzystać z darmowej wizyty u lekarza pod warunkiem, że posiadasz ważną Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego tzw. kartę EKUZ. Podczas wizyty w naszej przychodni należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną, udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, także w domu chorego. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

 


 

If you are sick and feel ill and you have a European Health Insurance Card (EHIC),

you can make an appointment with a doctor at our medical clinic MARK-MED in Katowice.

Our qualified medical staff speaks English. Welcome!

 

Call us:  +48 (32) 7818704  or  +48 667937572

Come to us: ul. Stara Kłodnicka 43, 40-703 Katowice

 


 

EU citizens with EHIC - obywatele UE z Europejską Kartą Ubezpieczenia (EKUZ)

 

Patients from the European Union countries who have an EHIC card can use basic medical services free of charge. Information about the EHIC can be found on the website of the National Health Fund (NFZ).

 

If you are an EU citizen in Poland who has a European Health Insurance Card (EHIC) or an E-111 form, you can get free public health care. This includes access to primary health care, specialist outpatient care, hospital treatment, dental treatment and ambulance transport. Emergency treatment and emergency treatment are generally free. In some cases you may be asked to pay in advance, but try not to do so. If you have to pay, make sure that you have received the appropriate receipt with each of the mentioned treatments.

 

Pacjenci z krajów Unii Europejskiej posiadający kartę EKUZ mogą bezpłatnie korzystać z podstawowych usług medycznych w Polsce. Informacje na temat EKUZ można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

 

Jeśli jesteś obywatelem UE w Polsce i posiadasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub formularz E-111, możesz uzyskać bezpłatną publiczną opiekę zdrowotną. Obejmuje to dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, leczenia szpitalnego, leczenia dentystycznego i transportu karetek pogotowia. Leczenie w nagłych wypadkach jest zasadniczo bezpłatne. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o zapłatę z góry, ale staraj się tego nie robić. Jeśli musisz zapłacić, upewnij się, że otrzymałeś odpowiedni rachunek przy każdym z wymienionych zabiegów.

 

 

How to receive primary healthcare services (PHC)? 

 

In order to receive primary healthcare services you should go to a doctor who signed a contract with the NFZ and present your European Health Insurance Card (EHIC) or a Provisional Replacement Certificate of the EHIC. Primary healthcare (PHC) includes outpatient care provided by a doctor, nurse or midwife of primary healthcare, also in the patient's home. A primary healthcare physician may refer you to diagnostic tests, to a specialist or to hospital.

 

The Mark-Med clinic in Katowice is open from Monday to Friday from 8:00 a.m. to 6:00 p.m.

 

Aby skorzystać z bezpłatnej wizyty u lekarza należy udać się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) obejmuje opiekę ambulatoryjną, udzielaną przez lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej, także w domu chorego. Lekarz POZ może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala.

 

Przychodnia MARK-MED w Katowicach przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Health insurance in Poland - Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

 

Before studying abroad, it is important that foreign students have appropriate health insurance for the duration of their stay. You do not want to be surprised if you do not feel unexpected and become ill or injured while abroad. If you have to use health care in Poland, you will be treated in the same way as a resident of Poland. Remember, however, that every health system in each country is different and you may not receive the full treatment you can expect from the NHS. 

 

Przed rozpoczęciem studiowania lub podjęciem pracy za granicą ważne jest, aby postarać się o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Polsce. Nie chcesz być zaskoczony dodatkowymi kosztami, jeśli nieoczekiwanie poczujesz się źle i zachorujesz lub odniesiesz obrażenia podczas pobytu za granicą. Pamiętaj, że jeśli będziesz korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce, będziesz traktowany tak samo jak mieszkaniec Polski. 

 

Health care in Poland - opieka zdrowotna w Polsce.

 

The healthcare system in Poland is based on the general health insurance system. The standard of public health care in Poland is high. The medical staff is exceptionally well trained. The Ministry of Health is responsible for general policy, and the National Health Fund (NFZ), supported by regional branches, manages the health insurance system.

 

System opieki zdrowotnej w Polsce opiera się na ogólnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Standard publicznej opieki zdrowotnej w Polsce jest określany jako wysoki. Personel medyczny jest wyjątkowo dobrze wyszkolony. Ministerstwo Zdrowia odpowiada za politykę ogólną, a Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), wspierany przez oddziały regionalne, zarządza systemem ubezpieczeń zdrowotnych.

 


 

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

Odwiedź nas na Facebook'u

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00