Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie są do końca jasne
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jakie są jego przyczyny?
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
31 marca 2020

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która dotyczy przede wszystkim stawów. Powoduje ciepłotę, opuchnięcie i ból stawów. Ból i sztywność często pogarsza się po odpoczynku. Najczęściej choroba dotyczy stawów nadgarstka i dłoni. Choroba może również wpływać na inne części ciała i narządy. Może powodować zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, zapalenie płuc i stany zapalne w okolicy serca. Często objawy pojawiają się stopniowo w ciągu od kilku tygodni do kilku miesięcy.

 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) - JAKIE SĄ JEGO PRZYCZYNY?

 

Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie są do końca jasne, uważa się, że głównym powodem jest kombinacja czynników genetycznych jak i środowiskowych. Obecnie przyjęta teoria zakłada, że układ odpornościowy atakuje stawy - powodując zapalenie i zgrubienie torebki stawowej. Choroba wpływa również na przylegające do stawów podstawy kości i chrząstki. Rozpoznanie dokonywane jest przede wszystkim na podstawie objawów przedmiotowych i podmiotowych chorego. Badanie rentgenowskie i badania laboratoryjne mogą pomóc w ustaleniu prawidłowej diagnozy lub wykluczeniu innych chorób o podobnych objawach.

 


 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, A KORONAWIRUS

 

Na stronie Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego czytamy:

Pacjenci,  z zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej, będący w trakcie leczenia immunosupresyjnego, w tym w trakcie leczenia biologicznego oraz inhibitorami kinaz janusowych, mają potencjalnie zwiększone ryzyko zakażeń.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z szerzącą się infekcją COVID-19 (koronawirus SARS-Cov-2) pacjenci i personel medyczny powinni zwrócić szczególną uwagę na wystąpienie klinicznych objawów zakażenia, takich jak:

 • gorączka;
 • kaszel;
 • duszność;
 • ogólne osłabienie.

 

W przypadku niepokojących objawów pacjenci powinni niezwłocznie zwrócić się do lekarza prowadzącego w sprawie zaleceń dotyczących dalszego leczenia i postępowania diagnostycznego. U pacjentów będących w trakcie silnego leczenia immunosupresyjnego, ogólnoustrojowe objawy infekcji,  jak gorączka czy podwyższone stężenie CRP mogą nie występować, dlatego pojawienie się takich objawów jak kaszel, duszność i ogólne osłabienie bez gorączki nie może zostać zbagatelizowane. ZALECANY JEST WSTĘPNY KONTAKT TELEFONICZNY.

 

W każdym przypadku podejrzenia infekcji należy poinformować poradnię lub szpital o zaistniałym fakcie telefonicznie i uzyskać od lekarza prowadzącego informację o zasadności zaplanowanej w tym okresie wizyty.

 

Należy pamiętać, że nieuzasadnione odstawienie leków może skutkować zaostrzeniem choroby i wynikającymi z tego powikłaniami. Należy także pamiętać, że aktywna, źle kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje.

 


CZY REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) MOŻNA WYLECZYĆ?

 

To pytanie zadaje sobie większość osób, które podejrzewają u siebie lub bliskich tę przewlekłą chorobę lub już są chore. Celem leczenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest spowolnienie postępu choroby, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa nastroju i kondycji psychicznej pacjenta, zapewnienie zdolności do wykonywania pracy zawodowej oraz samodzielności w życiu codziennym. RZS nie można wyleczyć. Można natomiast hamować chorobę i zapobiegać jej dalszemu rozwojowi. Im wcześniej zostanie ona zdiagnozowana i im szybciej zastosowana będzie intensywna terapia, tym lepsze jest rokowanie na sprawne życie.

 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) - JAK WYGLĄDA LECZENIE?

 

Leczenie RZS obejmuje farmakoterapię, rehabilitację i edukację pacjentów.

Głównymi celami leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) są:

- złagodzenie bólu i obrzęku;

- zmniejszenie stanów zapalnych;

- poprawa czynności stawu;

- zahamowanie progresji zmian stawowych;

- zapobieganie niesprawności;

 

Poprawę funkcjonowania chorego można uzyskać poprzez zrównoważenie okresów spoczynku i wysiłku, korzystanie z szyn i szelek lub urządzeń wspomagających. Leki przeciwbólowe, steroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne są często używane w łagodzeniu objawów. Grupy leków nazywane lekami przeciwreumatycznymi, mogą być wykorzystane w celu spowolnienia postępu choroby. Leczenie chirurgiczne może poprawić funkcjonowanie stawów w pewnych sytuacjach.

 

Reumatoidalne zapalenie stawów wpływa na 0,5 do 1% osób dorosłych w krajach rozwiniętych.

Początek choroby pojawia się najczęściej w wieku średnim, a kobiety są dotknięte chorobą 2,5 razy częściej niż mężczyźni.

 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) - JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY?

 

 • Objawy stawowe. Zapalenie stawów obejmuje stan zapalny w błonie maziowej. Stawy stają się opuchnięte, miękkie i ciepłe, wzrasta ich sztywność co ogranicza ich ruch. Objawy te nasilają się zwłaszcza wcześnie rano po przebudzeniu lub po dłuższej nieaktywności. Zwiększona sztywność wcześnie rano często jest główną cechą choroby. Najczęściej chorobą dotknięte są małe stawy rąk , stóp i kręgosłupa szyjnego, ale choroba może dotyczyć także większych stawów takich jak stawy barkowe oraz kolana. Zapalenie błony maziowej może prowadzić do erozji powierzchniowej części stawu powodując deformację i utratę ruchomości. Ponieważ patologia postępu stanu zapalnego prowadzi ścięgna łączące do erozji i zniszczenia powierzchni styku powoduje to ograniczenia w zakresie ruchu i prowadzi do deformacji.

 

 • Objawy skórne.  Guzki reumatoidalne bywają najczęstszą cechą wspólną chorych na RZS jeśli chodzi o objawy skórne. Występują one u 30% chorych. Jest to typ reakcji zapalnej określany jako „ziarniak martwiczy”. Typowy guzek reumatoidalny może mieć wielkość od kilku milimetrów do kilku centymetrów średnicy i zwykle występuje na kościstych wypukłościach, takich jak kolanka, pięty, kostki lub inne obszarach, w których powstają powtarzające się naprężenia mechaniczne.  Guzki połączone są z występowanie dodatniego czynnika Rf (czynnik reumatoidalny) i ciężkiego nadżerkowego zapalenia stawów. Rzadko może występować w narządach wewnętrznych lub w różnych miejscach na ciele. Inne, raczej rzadkie objawy skórne związane z objawami RZS to ropne zapalenie skóry, zespół Sweeta, uczuleniowa reakcja na leki, rumień guzowaty, płaty tkanki podskórnej, zanik skóry palców, rumień na dłoni, rozlane przerzedzenie skóry i kruchość skóry.

 

 • Objawy w płucach. Zwłóknienie płuc jest jednym z objawów RZS. Zespół Caplan – to zespół chorobowy opisany jako guzki płuc u pacjentów z RZS i dodatkową ekspozycję na pył węglowego. Wysięk w opłucnej jest również związane z RZS. Innym powikłaniem RZS jest reumatoidalne zapalenie płuc. Szacuje się, że około jedna czwarta chorych na RZS cierpi na reumatoidalne zapalenia płuc choroby.

 

 • Objawy RZS występujące w sercu i naczyniach krwionośnych. Osoby z RZS są bardziej podatne na miażdżycę i ryzyko zawału mięśnia sercowego (atak serca) oraz udaru mózgu. Inne możliwe powikłania mogą obejmować: zapalenie osierdzia, wsierdzia, niewydolność lewej komory serca, zapalenie zastawek i ich włóknienie. Wiele osób chorych na RZS doświadcza tego samego bólu w klatce piersiowej, jak Ci którzy chorują na dławicę piersiową.

 

 • Objawy obejmujące oczy. RZS może mieć bezpośredni wpływ na nadtwardówki i twardówki. Najczęściej choroba powoduje zespół suchego oka, który objawia się suchością oczu i jamy ustnej wywołanej przez uszkodzenie gruczołów łzowych i ślinowych. Gdy uszkodzenie jest ciężkie, suchości rogówki może prowadzić do zapalenia rogówki i utraty wzroku.

 

 • Wpływ RZS na krew. Niedokrwistość jest drugim najbardziej powszechnym zaburzeniem komórek krwi. Przewlekły stan zapalny spowodowany przez RZS prowadzi do podniesionych poziomów hepcydyny, co prowadzi do niedokrwistości w której słabo absorbowane jest żelazo. RZS może również spowodować autoimmunologiczną anemie hemolityczna. Czerwone krwinki mają normalną wielkość i kolor. Mała liczba białych krwinek zazwyczaj występuje tylko u osób z zespołem Felty’ego z powiększoną wątrobą i śledzioną. Mechanizm neutropenii jest złożony. Zwiększona liczba płytek krwi występuje, gdy stan zapalny jest niekontrolowany.

 

 • Objawy neurologiczne. Najczęściej pojawia się neuropatia obwodowa i mononeuropatia. Kolejnym częstym problemem jest zespół cieśni nadgarstka spowodowany uciskiem nerwu pośrodkowego przez obrzęk wokół nadgarstka. Neurologiczne objawy ogólne to zmęczenie, niskiego stopnia gorączka, złego samopoczucie, sztywność poranna, utrata apetytu i utrata masy ciała.

 

 • Objawy występujące w kościach. Osteoporoza lokalna często występuje w RZS wokół zajętych chorobą stawów. Ogólna osteoporoza jest powodem bezruchu, ogólnoustrojowych działań cytokin, lokalnie uwalnianych cytokin w szpiku kostnym i terapii kortykosteroidami.

 

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (RZS) PRZYCZYNY CHOROBY.

 

Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną której przyczyny, nie są w pełni zrozumiałe. Jest to ogólnoustrojowa choroba, która wpływa głównie na tkankę błony maziowej. Nie ma dowodów na to, że skutki fizyczne, emocjonalne lub stres mogą być czynnikiem, który powoduje chorobę.

 

– Palenie jest najbardziej znaczącym znanym czynnikiem ryzyka które może powodować reumatoidalne zapalenie stawów. Występuje ono trzy razy częściej u palaczy niż u osób niepalących, zwłaszcza u mężczyzn, palących nałogowo. Umiarkowane spożycie alkoholu może mieć działanie ochronnie.

 

– Wirusy. Badania epidemiologiczne potwierdzają potencjalny związek pomiędzy RZS i zakażeniem wirusem Epsteina-Barr (EBV) i ludzkim wirusem herpes 6 (HHV-6). Osoby z RZS prawdopodobnie wykazują nieprawidłową odpowiedź immunologiczną na EBV i mają wysoki poziom przeciwciał przeciw EBV.

 

– Niedobór witaminy D jest bardziej powszechny u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów niż w populacji ogólnej. To, czy niedobór witaminy D jest przyczyną czy następstwem choroby pozostaje wciąż niejasne.

 

Regularne ćwiczenia są zalecane jako bezpieczne i użyteczne, pomagają utrzymać siłę mięśni i ogólną sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest korzystna dla osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów którzy skarżą się na zmęczenie. Terapia zajęciowa ma pozytywną rolę w poprawie zdolności funkcjonalnej osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

 


 

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

Polub nas na Facebook'u

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00