Grypa to ostra choroba zakaźna spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy.
Oczywiście. Szczepienie przeciw grypie zapobiega wystąpieniu choroby i jej powikłaniom.
Szczepienie zapobiega nie tylko zachorowaniu, ale również wystąpieniu poważnych powikłań. W ekstremalnych przypadkach grypa może prowadzić nawet do śmierci.
27 października 2021

Grypa

Grypa i przeziębienie to najczęstsze infekcje z którymi borykamy się w sezonie jesienno-zimowym. Grypa uznawana za chorobę powszechną, ale występuje znacznie rzadziej niż przeziębienie. Co roku na grypę zapada nawet do kilku milionów Polaków, a szczyt zachorowań przypada na miesiące od października do kwietnia. W odróżnieniu od przeziębienia grypa może prowadzić do rozwoju poważnych powikłań, w tym poronienia, a nawet zgonu.

 


Program Szczepień Ochronnych w związku z przesłankami epidemiologicznymi zaleca szczepienie przeciw grypie

wszystkim osobom od ukończenia 6. miesiąca życia.

---

UMÓW SIĘ NA SZCZEPIENIE W PRZYCHODNI MARK-MED W KATOWICACH

ul. Stara Kłodnicka 43 / 667 937 572 


 

GRYPA. SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE W SEZONIE 2021/2022

 

O tym, że warto zaszczepić się przeciwko grypie słyszymy w każdy sezonie infekcyjnym, w tym roku te apele są tym głośniejsze, że epidemia grypy zbiega się z kolejnym wzrostem zachorowań na COVID-19 ⚠Tegoroczne szczepionki przeciwko grypie podlegają refundacji od 1 września, co nie oznacza, że od tego dnia będą dostępne. W latach ubiegłych szczepionki na dany sezon pojawiały się zwykle na przełomie września i października. Przypominamy, że wszystkie szczepionki przeciwko grypie dostępne są na receptę, przed zakupem należy odbyć wizytę u lekarza.

 

Komu przysługuje refundacja szczepionki przeciw grypie? W sezonie 2021/2022 bezpłatne szczepionki przeciw grypie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. obejmują:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studentów i doktorantów uczestniczących w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjentów zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku. 

 

Dodatkowo następujące szczepionki przeciw grypie objęte są refundacją i będą dostępne bezpłatnie lub jako preparaty z 50% refundacją.

 

VaxigripTetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstrzyknięciu):

bezpłatnie– kobiety w ciąży i osoby powyżej 75 r.ż.*,

odpłatność 50%– dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia,

– osoby powyżej 65 roku życia,

– osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób**

 

Influvac Tetra (inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciw grypie, podawana we wstrzyknięciu):

bezpłatnie– kobiety w ciąży,

odpłatność 50%– osoby w wieku 18 – 65 w przypadku dodatkowych chorób*

 

Fluenz Tetra (żywa, donosowa 4-walentna szczepionka przeciw grypie):

odpłatność 50%– dzieci po ukończeniu 24 miesiąca życia, a przed ukończeniem 60 miesiąca życia.

 

 

W sezonie 2021/2022 w Polsce dostępne są następujące szczepionki przeciw grypie:

 

Influvac Tetra – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, podjednostkowa zawierająca oczyszczone antygeny powierzchniowe 4 wirusów grypy przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml.Szczepionka Influvac Tetra należy do grupy szczepionek podjednostkowych III generacji jest przygotowywana w taki sposób, że w procesie wytwarzania stosowane są dodatkowe etapy oczyszczania, w stosunku do etapów procesu wytwarzania szczepionki typu rozszczepiony wirion. W efekcie produkt końcowy szczepionki zawiera dwa oczyszczone antygeny hemaglutyninę (HA) i neuraminidazę (NA) o zachowanych właściwościach antygenowych.

 

Vaxigrip Tetra– szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml.Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego).

 

Fluenz Tetra – szczepionka przeciw grypie żywa. Antygenami są atenuowane (osłabione) wirusy grypy wielokrotnie pasażowane w ten sposób, aby rozmnażały się tylko w niższej temperaturze około 25°C (cold-adapted), co powoduje, że replikują się w jamie nosowej, a nie replikują w płucach; przygotowana do podawania donosowo; dawka 0,2 ml (po 0,1 ml do każdej dziurki nosa).

 

Fluarix Tetra – szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml.Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego). 

 

CO TO JEST GRYPA I JAKIE SĄ JEJ OBJAWY?

 

Grypa to ostra choroba zakaźna spowodowana zakażeniem układu oddechowego wirusem grypy. Zachorowania u ludzi wywołują typy A i B wirusa grypy. Chorobę wywołują wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Z kolei wirusy dzielą się na trzy rodzaje: A, B oraz C1. Typ A dzieli się na podtypy w zależności od rodzaju dwóch białek na powierzchni cząsteczki: hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N). Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na grypę choruje nawet 10 proc. dorosłych i 30 proc. dzieci. Konieczność hospitalizacji występuje najczęściej u ciężarnych, osób starszych oraz przewlekle chorych. 

 

Prawdopodobieństwo zarażenia wzrasta podczas przebywania w dużych skupiskach ludzi, takich jak szkoły, przedszkola, komunikacja miejsca, zakłady pracy, sklepy wielkopowierzchniowe. Kichając lub kaszląc uwalniamy do powietrza wirusy, które przemieszczają się nawet z prędkością 100 km/h, osiadając na wszystkich obiektach dookoła zarażonego. Choć wirus grypy wylęga się nawet do 4 dni, musimy pamiętać, że jest się w stanie skutecznie przenosić nawet na 24 godziny przed wystąpieniem pierwszych objawów. 

 

Grypę charakteryzuje pojawienie się nagłych objawów, do których zalicza się:

 • gorączka nawet do 40°C - w przebiegu grypy zwykle spada naturalnie po 3-5 dniach od wystąpienia pierwszych symptomów. Jeśli po początkowym spadku temperatury ta ponownie rośnie, może to świadczyć o nadkażeniu bakteryjnym.
 • dreszcze;
 • potliwość;
 • umiarkowany katar;
 • kaszel;
 • ból gardła;
 • bóle głowy, mięśni i stawów;
 • ogólne uczucie rozbicia i osłabienia;
 • u dzieci dodatkowo mogą wystąpić bóle brzucha, wymioty i biegunka o łagodnym nasileniu.

 

Grypa zwykle mija samoistnie po około 7 dniach, jednak niektóre symptomy, takie jak kaszel czy ogólne osłabienie mogą utrzymywać się znacznie dłużej. Niedoleczona lub zaniedbana grypa niesie ryzyko poważnych powikłań. Z tego powodu powinniśmy, niezależnie od obowiązków zawodowych, spokojnie poleżeć w łóżku i „wychorować się” do końca infekcji. Grypę możemy leczyć wyłącznie objawowo stosując leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, najlepiej po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

 

GRYPA W CIĄŻY. REALNE ZAGROŻENIE DLA MATKI I DZIECKA.

 

Grypa to szczególnie niebezpieczna choroba podczas ciąży. Ryzyko zagrożenia wzrasta bowiem dla dwóch organizmów - matki i dziecka. W czasie ciąży układ odpornościowy kobiety jest osłabiony w związku z czym organizm ciężarnej jest bardziej narażony na działanie wirusów i bakterii. Przebieg grypy u ciężarnej może mieć silniejsze objawy i trwać dłużej niż zazwyczaj. Szacuje się,  że ryzyko hospitalizacji z powodu grypy na intensywnej terapii u kobiet w ciąży jest 10-krotnie większe niż przeciętne

 

Po pojawieniu się pierwszych objawów grypy, ciężarna nie powinna podejmować leczenia na własną rękę, a jedynie szukać pomocy u lekarza specjalisty. Przyjmowanie dowolnych leków może mieć działanie teratogenne, czyli uszkadzające płód. Należy unikać przede wszystkim niesteroidowych leków przeciwzapalnych zawierających kwas salicylowy czy ibuprofen. Grozi to krwawieniem z dróg rodnych oraz może prowadzić do uszkodzenia serca, wątroby i mózgu dziecka.

 

Powikłania grypy w czasie ciąży:

 • poronienie - szczególnie jeśli zachorujemy na grypę na początku ciąży.
 • niska masa urodzeniowa;
 • poród przedwczesny;
 • upośledzenie rozwoju układu nerwowego i pokarmowego dziecka;

 

Nieprawidłowo lub nieleczona w ogóle grypa w ciąży może szczególnie obciążyć mięsień sercowy ciężarnej, co może skutkować pogrypowym zapaleniem mięśnia sercowego. Zagrożone są również płuca, co w konsekwencji grozi powikłaniami w postaci zapalenia płuc i oskrzeli.

 

Najlepszym sposobem, aby zapobiec zachorowaniu na grypę są szczepienia ochronne, które wykonuje się w każdym trymestrze ciąży. Szczepienie przeciwko grypie zaleca się szczególnie u kobiet z obniżona odpornością np. u osób z astmą czy cukrzycą. 

 


Szczepienie przeciw grypie zalecane jest kobietom, które planują ciążę lub będą w ciąży w okresie jesienno-zimowym.


 

SZCZEPIENIE PRZECIW GRYPIE.

 

W przeciwieństwie do przeziębienia, dostępna jest skuteczna szczepionka przeciwko grypie. Ponieważ wirusy grypy stale się zmieniają i ulegają nowym mutacjom, co roku przygotowane są nowe szczepionki, obejmujące te wirusy, które będą występować najczęściej w danym sezonie.

 

Eksperci podpowiadają, że najlepiej wykonać je w okresie od września do grudnia. Warto też wiedzieć, że maksymalna ochrona przed wirusem występuje po 4 tygodniach od szczepienia. Nie warto więc zwlekać ze szczepieniem na ostatnią chwilę, tuż przed szczytem zachorowań.

 

O ile nie ma indywidualnych przeciwwskazań, szczepionka zalecana jest każdemu, jednak są grupy osób, które w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza z pytaniem, czy powinny zaszczepić się przeciwko grypie. To przede wszystkim osoby zagrożone szczególnie powikłaniami oraz te, które są szczególnie narażone na zachorowanie, a zatem:

 • Osoby w wieku powyżej 65. roku życia,
 • Niezależnie od wieku wszyscy, którzy mają chorobę przewlekłą (np. astmę, nadciśnienie, cukrzycę, POCHP itd.)
 • Kobiety w ciąży i planujące ciążę,
 • Dzieci,Osoby, które pracują w dużych skupiskach ludzkich (np. pracownicy supermarketów),
 • Personel medyczny,
 • Osoby pracujące w oświacie,
 • Osoby z najbliższego otoczenia chorego pacjenta, który nie może przyjąć szczepionki.

 

GRYPA MOŻE POWODOWAĆ CIĘŻKIE POWIKŁANIA.

 

Powikłania grypy mogą pojawić się u każdego pacjenta. Do szczególnej grupy ryzyka należą:

- kobiety w ciąży (zwłaszcza w II i III trymestrze);

- osoby powyżej 65. roku życia;

- dzieci poniżej 5. roku życia;

- osoby z nadwagą/otyłością (BMI ≥40);

- osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności np.HIV, cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca;

 

Powikłania grypy to między innymi:

 • bakteryjne zapalenie płuc i grypowe zapalenie płuc;
 • zapalenie oskrzelików (szczególnie u niemowląt i dzieci);
 • zaostrzenie chorób przewlekłych, np. astmy, obturacyjnej choroby płuc, dolegliwości układu krążenia, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca;
 • angina;
 • sepsa;
 • zespół Reye’a – zwykle związany z przyjmowaniem preparatów kwasu acetylosalicylowego;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 • zapalenie mięśni;
 • niewydolność wielonarządowa;
 • encefalopatia;
 • poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego;

 

Nie warto ryzykować! Zaszczep się i ochroń siebie i najbliższych przed zachorowaniem na grypę i poważnymi powikłaniami!

 


 

ZAPRASZAMY NA WIZYTĘ W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

Odwiedź nas na Facebook'u

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00