Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00

 

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

NASZE USŁUGI

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

Pediatria i Neonatologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Kardiologia

Diabetologia

Geriatria

Medycyna podróży

Medycyna pracy

Medycyna szkolna

MENU

O nas

Strona główna

Nasi lekarze

Usługi

Aktualności

GODZINY OTWARCIA

KONTAKT

Reumatologia

Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Przychodnia Mark-Med 
w Katowicach
Rejestracja: 667 937 572
Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach
pn.-pt.: 8:00-18:00
Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572
Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Ebola to choroba wirusowa występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. Rezerwuar wirusa jest nieznany. Istnieje hipoteza mówiąca, że rezerwuarem wirusa Ebola są nietoperze owocożerne.Wirus Ebola szerzy się najłatwiej pomiędzy ludźmi wraz z krwią lub wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Wirus jest obecny we krwi, ślinie, moczu, kale, a także w spermie. Przeniesienie wirusa Ebola następuje także przez kontakt z chorym/padłym zwierzęciem (zwykle w czasie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem lub jego płynami ustrojowymi, podczas obróbki tusz upolowanych zwierząt czy spożycia surowego lub niedogotowanego mięsa dzikich zwierząt).

 

JAKIE SĄ OBJAWY ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA?

 

Po okresie inkubacji trwającym od 2 do 21 dni, pojawiają się objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni, stawów, bóle gardła, osłabienie), które bardzo szybko nasilają się. Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, niekiedy wysypka, zaczerwienie oczu oraz objawy krwotoczne (krwawienia zewnętrzne i wewnętrzne).

 

Po okresie wylęgania gorączki krwotocznej Ebola, trwającym 2–21 dni występują objawy grypopodobne:

 • nagły wzrost temperatury,
 • dreszcze,
 • ból głowy,
 • ból gardła,
 • ból mięśni i stawów,
 • uczucie ogólnego rozbicia.

 

Oprócz tego u chorego pojawia się suchy męczący kaszel, a na skórze plamisto-grudkowa wysypka. Około 7. dnia choroby występują zaburzenia krzepnięcia, krwista biegunka i krwotoki do jam ciała. Wirus uszkadza wiele narządów miąższowych, może więc również wystąpić zapalenie mięśnia sercowego, wątroby, trzustki, nerek, płuc czy jąder. U pacjenta bardzo szybko dochodzi do odwodnienia oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej i białkowej, co w konsekwencji powoduje skrajne wyczerpania i duży spadek masy ciała.

 

Stan chorego pogarsza się wraz z rozwojem choroby, z powodu nasilenia skazy krwotocznej ze strony przewodu pokarmowego oraz wskutek śpiączki. Wciąż nie wyjaśniono, dlaczego niektórzy chorzy samoistnie odzyskują zdrowie, mimo iż u większości osób zachorowanie prowadzi do zgonu. 

 

Śmiertelność eboli sięga 90%.

 

UWAGA! Wszystkie osoby przebywające w rejonach, w których występuje wirus Ebola lub takie, które miały kontakt z osobą zakażoną powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem. Dla dobrych rokowań bardzo ważne jest jak najszybsze zdiagnozowanie choroby i włączenie leczenia, aby zapobiec jej rozszerzaniu się. 

 

 

JAKA JEST OBECNIE SYTUACJA ZACHOROWAŃ NA EBOLĘ NA ŚWIECIE?

 

Choroba wirusowa Ebola występuje stale (jest chorobą endemiczną) w Afryce. Od 1976 r., kiedy odnotowano pierwsze zachorowania ludzi na chorobę wirusową Ebola w Demokratycznej Republice Konga (DRK), epidemie występowały także w Zairze, Ugandzie, Sudanie, Gabonie, Republice Afryki Środkowej, Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Liberii, Gwinei, Sierra Leone. W DRK epidemie wystąpiły już 8 krotnie, natomiast ostatnie ogniska gorączki Ebola miały miejsce w 2017 i 2014 r.

 

W obecnie trwającym ognisku zachorowań w Demokratycznej Republice Konga, od dnia 1 sierpnia 2018 roku odnotowano 1510 ofiar śmiertelnych. Obecna fala zachorowań to druga pod względem śmiertelności epidemia eboli w Afryce Zachodniej od czasu wykrycia wirusa tej choroby w 1976 roku. Najbardziej tragiczne były lata 2013-2016, gdy wirus zabił ponad 11 tys. osób w Sierra Leone, Liberii i Gwinei.

 

W celu ograniczenia szerzenia się zachorowań władze Demokratycznej Republiki Konga we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia wprowadziły dodatkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów przybywających do DRK oraz opuszczających ten kraj. Kontrole sanitarne ustanowiono w 30 głównych punktach, w tym na międzynarodowym przejściu lotniczym w Kinszasie, na lotnisku w Mbandace, a także w głównych portach i miejscach zgromadzeń wzdłuż rzeki Kongo (szkołach, targach, parkingach i kościołach). Punkty kontrolne zlokalizowane są w: Mbandaka, Bikoro, Iboko, Ntonde, Igende. Podczas kontroli osoby podróżujące są oceniane pod kątem wystąpienia objawów chorobowych w tym następuje u nich pomiar ciepłoty ciała, wypełniają deklarację zdrowia w związku z odbywaniem podróży oraz otrzymują podstawowe informacje o chorobie Ebola.

 

Zgodnie z danymi WHO obecnie także 26 innych krajów na świecie wprowadziło dodatkowe kontrole sanitarne pasażerów powracających z DRK w punktach wjazdu, mimo to nie występują żadne ograniczenia w ruchu turystycznym ani towarowym. Jak dotąd nie odnotowano przypadków zaimportowanych do innych państw.

 

 

JAKIE JEST RYZYKO ZACHOROWANIA?

 

Zgodnie z oceną ryzyka światowej Organizacji Zdrowia obecnie ryzyko dla zdrowia publicznego w DRK jest uznawane za bardzo wysokie, głównie ze względu na poważny charakter choroby oraz niepełne dane epidemiologiczne. Potwierdzony przypadek w Mbandace, dużym ośrodku miejskim, zwiększa ryzyko lokalnej transmisji, jak i dalszego rozprzestrzeniania się w DRK i krajach sąsiednich.

Ryzyko szerzenia się zachorowań na poziomie światowym, w tym w Europie szacowane jest obecnie jako niskie lub bardzo niskie.

 

 

JAKIE SĄ ZALECENIA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH?

 

Przed podróżą do wybranego regionu Afryki należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży , który udzieli informacji nt. zasad przygotowania się do podróży. Wizyta u tego specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tyg. przed planowaną podróżą, co pozwoli na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

 

W celu ograniczania zachorowań podczas ostatniej epidemii Ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016 została użyta eksperymentalna szczepionka przeciwko wirusowi Ebola. Szczepionka osiągnęła wysoką skuteczność w ogniskach zachorowań, jednak jak dotąd nie jest została udostępniona do powszechnego użycia w celu indywidualnego zabezpieczenia się przed zachorowaniem w związku z podróżą w rejony endemiczne dla Eboli.

 

 

W trakcie pobytu

Osoby podróżujące w region zachorowań powinny zachować następujące środki ostrożności:

 • przestrzegać zasad higieny rąk (np. myć ręce z użyciem mydła lub roztworów alkoholowych),

 • unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,

 • unikać przygodnych kontaktów płciowych – a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosować zabezpieczenia,

 • unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,

 • nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,

 • dokładne myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,

 • zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów),

 • w razie zachorowania w trakcie pobytu niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.

 

Po powrocie

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w ciągu 21 dni po powrocie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 

 

Więcej informacji nt. gorączki krwotocznej Ebola oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej można znaleźć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób:

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO z dnia 7 maja 2019 r.

 


 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W PORADNI MEDYCYNY PODRÓŻY W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH!

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

POLUB NAS NA FACEBOOK'U

 

Podejrzewasz u siebie gruźlicę? Skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w naszej przychodni w Katowicach.
Ebola
03 lipca 2018