Wirus Ebola choć kojarzy nam się z egzotyczną chorobą wciąż stanowi niebezpieczeństwo dla całego świata.
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków 19 grudnia 2019 roku zatwierdziła szczepionkę Ebola
Wirus Ebola najczęściej występuje w krajach tropikalnych, pojedyńcze przypadki opisywano również w Ameryce Północne, Europie oraz Azji. Wirus szerzy się drogą kropelkową wskutek bezpośredniego kontaktu z chorym
03 lipca 2018

Ebola

Ebola to choroba wirusowa występująca rzadko, jednakże charakteryzująca się bardzo wysoką śmiertelnością sięgającą ponad 90%. W ostatnim czasie w Gwinei i Demokratycznej Republice Kongo potwierdzono kilka przypadków eboli. Rezerwuarem wirusa najprawdopodobniej są małpy Saba, gryzonie, świnie, a także owocożerne nietoperze. Po raz pierwszy został rozpoznany w 1976 roku, podczas pierwszej epidemii choroby w Zairze, w czasie której zachorowało 318 osób, z czego aż 280 zmarło.

 

Wirus Ebola najczęściej występuje w krajach tropikalnych, pojedyncze przypadki opisywano również w Ameryce Północne, Europie oraz Azji. Wirus szerzy się drogą kropelkową wskutek bezpośredniego kontaktu z chorym. Ale również do zakażenia może dojść po kontakcie z krwią, wydzielinami i wydalinami chorych oraz np. ze skażonym sprzętem medycznym. Wirus obecny jest we krwi, ślinie, moczu, kale, a także w spermie. Przeniesienie wirusa Ebola następuje także przez kontakt z chorym/padłym zwierzęciem (zwykle w czasie bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem lub jego płynami ustrojowymi, podczas obróbki tusz upolowanych zwierząt czy spożycia surowego lub niedogotowanego mięsa dzikich zwierząt). Wirus ebola nie jest przenoszony przez komary.

 

JAKIE SĄ OBJAWY ZAKAŻENIA WIRUSEM EBOLA?

 

Po okresie inkubacji trwającym od 2 do 21 dni, pojawiają się objawy grypopodobne, które szybko się nasilają:

 • gorączka;
 • dreszcze; 
 • bóle głowy;
 • bóle mięśni i stawów;
 • bóle gardła;
 • osłabienie.

 

Następnie pojawia się biegunka, wymioty, bóle brzucha, zaczerwienie oczu oraz suchy męczący kaszel, a na skórze plamisto-grudkowa wysypka. Około 7 dnia choroby występują zaburzenia krzepnięcia, krwista biegunka i krwotoki do jam ciała. Wirus uszkadza wiele narządów miąższowych, może więc również wystąpić zapalenie mięśnia sercowego, wątroby, trzustki, nerek, płuc czy jąder. U pacjenta bardzo szybko dochodzi do odwodnienia oraz zaburzeń gospodarki elektrolitowej i białkowej, co w konsekwencji powoduje skrajne wyczerpanie i duży spadek masy ciała w bardzo krótkim czasie.

 

Stan chorego pogarsza się wraz z rozwojem choroby, z powodu nasilenia skazy krwotocznej ze strony przewodu pokarmowego oraz wskutek śpiączki. Wciąż nie wyjaśniono, dlaczego niektórzy chorzy samoistnie odzyskują zdrowie, mimo iż u większości osób zachorowanie prowadzi do zgonu. 

 

Śmiertelność Eboli sięga 90%.

 

UWAGA! Wszystkie osoby przebywające w rejonach, w których występuje wirus Ebola lub takie, które miały kontakt z osobą zakażoną powinny natychmiast skonsultować się z lekarzem. Dla dobrych rokowań bardzo ważne jest jak najszybsze zdiagnozowanie choroby i włączenie leczenia, aby zapobiec jej rozszerzaniu się. 

 

 

WIRUS EBOLA. JAKA JEST OBECNIE SYTUACJA ZACHOROWAŃ NA EBOLĘ NA ŚWIECIE?

 

Choroba wirusowa Ebola występuje stale (jest chorobą endemiczną) w Afryce. Od 1976 r., kiedy odnotowano pierwsze zachorowania ludzi na chorobę wirusową Ebola w Demokratycznej Republice Konga (DRK), epidemie występowały także w Zairze, Ugandzie, Sudanie, Gabonie, Republice Afryki Środkowej, Nigerii, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Liberii, Gwinei, Sierra Leone. W DRK epidemie wystąpiły już 8 krotnie, natomiast ostatnie ogniska gorączki Ebola miały miejsce w 2017 i 2014 r.

 

W obecnie trwającym ognisku zachorowań w Demokratycznej Republice Konga, od dnia 1 sierpnia 2018 roku odnotowano 1510 ofiar śmiertelnych. Obecna fala zachorowań to druga pod względem śmiertelności epidemia eboli w Afryce Zachodniej od czasu wykrycia wirusa tej choroby w 1976 roku. Najbardziej tragiczne były lata 2013-2016, gdy wirus zabił ponad 11 tys. osób w Sierra Leone, Liberii i Gwinei.

 

W celu ograniczenia szerzenia się zachorowań władze Demokratycznej Republiki Konga we współpracy z Światową Organizacją Zdrowia wprowadziły dodatkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów przybywających do DRK oraz opuszczających ten kraj. Kontrole sanitarne ustanowiono w 30 głównych punktach, w tym na międzynarodowym przejściu lotniczym w Kinszasie, na lotnisku w Mbandace, a także w głównych portach i miejscach zgromadzeń wzdłuż rzeki Kongo (szkołach, targach, parkingach i kościołach). Punkty kontrolne zlokalizowane są w: Mbandaka, Bikoro, Iboko, Ntonde, Igende. Podczas kontroli osoby podróżujące są oceniane pod kątem wystąpienia objawów chorobowych w tym następuje u nich pomiar ciepłoty ciała, wypełniają deklarację zdrowia w związku z odbywaniem podróży oraz otrzymują podstawowe informacje o chorobie Ebola.

 

Zgodnie z danymi WHO obecnie także 26 innych krajów na świecie wprowadziło dodatkowe kontrole sanitarne pasażerów powracających z DRK w punktach wjazdu, mimo to nie występują żadne ograniczenia w ruchu turystycznym ani towarowym. Jak dotąd nie odnotowano przypadków zaimportowanych do innych państw.

 

 

EBOLA. JAKIE JEST RYZYKO ZACHOROWANIA?

 

Zgodnie z oceną ryzyka światowej Organizacji Zdrowia obecnie ryzyko dla zdrowia publicznego w DRK jest uznawane za bardzo wysokie, głównie ze względu na poważny charakter choroby oraz niepełne dane epidemiologiczne. Potwierdzony przypadek w Mbandace, dużym ośrodku miejskim, zwiększa ryzyko lokalnej transmisji, jak i dalszego rozprzestrzeniania się w DRK i krajach sąsiednich.

Ryzyko szerzenia się zachorowań na poziomie światowym, w tym w Europie szacowane jest obecnie jako niskie lub bardzo niskie.

 

EBOLA - SZCZEPIENIE.

 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków 19 grudnia 2019 roku zatwierdziła szczepionkę Ebola rVSV-ZEBOV (zwaną Ervebo ® ). Jest to pierwsza zatwierdzona przez FDA szczepionka przeciwko Eboli. Podawana jest jednodawkowo i została uznana za bezpieczną i dającą ochronę przed wirusem Zairu ebola, który spowodował największe i najbardziej śmiertelne epidemie wirusa Ebola do tej pory.

 

26 lutego 2020 r. Komitet Doradczy ds. Praktyk Szczepień (ACIP)  zalecił profilaktyczne szczepienie przedekspozycyjne rVSV-ZEBOV dla dorosłych powyżej 18 roku życia w populacji Stanów Zjednoczonych, którzy są narażeni na potencjalne ryzyko zawodowe narażenia na ebolawirusa Zair. To zalecenie obejmuje:

 • osoby będące na pierwszej linii reagowania w razie wybuchu epidemii;
 • osoby narażone na kontakt z wirusem, pracujące w laboratoriach lub inny personel pracujący w zakładach o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 4, które pracują z żywym wirusem Ebola w Stanach Zjednoczonych;
 • personel medyczny pracujący w wyznaczonych przez władze federalne Centrach Leczenia Eboli

 

W ramach protokołu badawczego w 2019 r. podczas wybuchu epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga zastosowano schemat dwóch dawek innej szczepionki, który został również zaprojektowany w celu ochrony przed wirusem Ebola z Zairu. Dwie dawki tej szczepionki wykorzystują dwa różne składniki, a schemat wymaga dawki początkowej i dawki przypominającej 56 dni później. Ta szczepionka nie została jeszcze zatwierdzona przez FDA do rutynowego stosowania.

 

 

JAKIE SĄ ZALECENIA DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH?

 

Przed podróżą do wybranego regionu Afryki należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży , który udzieli informacji na temat zasad przygotowania się do podróży. Wizyta u tego specjalisty powinna odbyć się nie później niż 6-8 tyg. przed planowaną podróżą, co pozwoli na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

 

W celu ograniczania zachorowań podczas ostatniej epidemii Ebola w Afryce Zachodniej w latach 2014-2016 została użyta eksperymentalna szczepionka przeciwko wirusowi Ebola. Szczepionka osiągnęła wysoką skuteczność w ogniskach zachorowań, jednak jak dotąd nie jest została udostępniona do powszechnego użycia w celu indywidualnego zabezpieczenia się przed zachorowaniem w związku z podróżą w rejony endemiczne dla Eboli.

 

W trakcie pobytu

Osoby podróżujące w region zachorowań powinny zachować następujące środki ostrożności:

 • przestrzegać zasad higieny rąk (np. myć ręce z użyciem mydła lub roztworów alkoholowych),

 • unikać wszelkich kontaktów z osobami chorymi lub ciałami osób zmarłych,

 • unikać przygodnych kontaktów płciowych – a w przypadku podjęcia takiego ryzyka stosować zabezpieczenia,

 • unikać wszelkich kontaktów z dzikimi zwierzętami (w szczególności z małpami, gatunkami leśnych antylop, gryzoniami, nietoperzami), również z ciałami padłych zwierząt,

 • nie spożywać mięsa dzikich zwierząt,

 • dokładne myć i obierać warzywa oraz owoce przed ich spożyciem,

 • zrezygnować z odwiedzania miejsc bytowania nietoperzy (np. jaskiń, kopalni, schronów),

 • w razie zachorowania w trakcie pobytu niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w ciągu 21 dni po powrocie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 


 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE W PORADNI MEDYCYNY PODRÓŻY W NASZEJ PRZYCHODNI W KATOWICACH!

Przychodnia Mark-Med / ul. Stara Kłodnicka 43, Katowice  / REJESTRACJA: 667 937 572

POLUB NAS NA FACEBOOK'U

 

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00