20 maja 2017
Regulamin konkursu - Quiz Pierwsza Pomoc

Regulamin konkursu „QUIZ - PIERWSZA POMOC"

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „QUIZ - PIERWSZA POMOC” (zwanym dalej „Konkursem”).

 2. Organizatorem Konkursu jest Przychodnia MARK-MED, Stara Kłodnicka 43, 40-703  Katowice - zwana dalej „Organizatorem”.

 3. Konkurs odbywa się na terenie całej Polski.

 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”, a po ogłoszeniu wyników i uznania za zwycięzcę Konkursu – Laureatem) przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

 6. Niniejszy regulamin stosuje się wyłącznie w zakresie, który nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, a w przypadku, gdyby którekolwiek z zapisów okazał się niezgodny, w miejsce takiego zapisu stosuje się przepisy.

 7. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny, a Uczestnicy nie są zobowiązani z tytułu udziału w programie do żadnych świadczeń.

 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez Facebook.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki:

 • Udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytana zawarte w QUIZIE 
 • Są fanami strony fanpage na Facebooku  Przychodni MARK-MED czego można dokonać poprzez wejście na stronę https://www.facebook.com/PrzychodniaMarkMed kliknięcie przycisku "Lubię to" lub "Like" w prawej górnej części strony;

 • Prześlą w terminie do 10 czerwca 2017 roku poprawne odpowiedzi w wiadomości prywatnej na Facebooku

 •  spełniają pozostałe wymagania wskazane w Regulaminie.

 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 20 maja do 10 czerwca 2017 roku.

3. Uczestnictwo weryfikowane będzie na podstawie posiadania statusu fana strony fanpage Przychodni Mark-Med na Facebook'u oraz poprzez sprawdzenie poprawności przesłanych odpowiedzi.

4. Uczestnik ma obowiązek podać w wiadomości prywatnej swoje faktyczne dane jeżeli różnią się one od tych podanych na Facebooku.

5. Naruszenie zasad uczestnictwa w Konkursie powoduje:

a. wyłączenie Uczestnika z konkursu;

b. nie zobowiązuje Przychodni MARK-MED do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz;

c. w razie przyznania nagrody upoważnia Przychodnię MARK-MED do żądania jej zwrotu.

 

§ 3 Nagrody w Konkursie.

Organizator konkursu jako nagrody za udział w QUIZIE przewiduje 3 nagrody książkowe.

 

§ 4 Przeprowadzenie konkursu

1. Wybór uczestnika uprawnionego do odebrania nagrody następuje w oparciu poprawność udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w QUIZIE. Wyboru Laureatów dokonuje Organizator.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 10 czerwca 2017 r.

 

§ 5 Ogłaszanie wyników i odbiór nagród

1. Wyniki Konkursu – imiona i nazwiska Laureatów – zostaną podane poprzez umieszczenie danych zwycięzcy na fanpage Przychodni Mark-Med na Facebooku, na co każdy z Uczestników wyraża zgodę.

2. Laureat nagrody zobowiązuje się skontaktować z Organizatorem w ciągu 48h od opublikowania wyników, poprzez wiadomość prywatną na Facebook’u – w celu ustalenia szczegółów odebrania nagrody.

3. W przypadku braku kontaktu po stronie Laureata Konkursu nagroda zostanie przyznana innej osobie.

4. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie ORGANIZATORA tj. Przychodnia MARK-MED, Stara Kłodnicka 43, 40-703 Katowice.

 

§ 6 Dane osobowe

1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu w celu związanym z konkursem oraz ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo - promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a). prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

b). adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

c). dobrowolności podania danych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trybie zgodnym z przepisami. Zmiana nie będzie dotyczyć zgłoszeń uczestników złożonych przed dokonaniem zmiany.

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00