23 października 2016
Nasze usługi > GERIATRIA

Geriatra – lekarz specjalista zajmujący się diagnozą i leczeniem schorzeń wieku podeszłego (szczególnie u osób powyżej 60 roku życia).
Wraz z procesem starzenia się organizmu w ciele i psychice zachodzą charakterystyczne zmiany. Rozwijają się choroby wieku starczego

takie jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy nadciśnienie tętnicze.

 

Czy starość jest chorobą czy procesem fizjologicznym? Starość jest końcowym okresem starzenia się. Starzenie się, jest natomiast długotrwałym, naturalnym i nieodwracalnym procesem, w którym zmiany biologiczne, psychiczne jak i społeczne zaczynają ze sobą oddziaływać, prowadząc do naruszenia równowagi biologicznej jak i psychicznej. W wyniku tych zmian dochodzi do zmniejszenie zdolności organizmu do odpowiedzi na jakikolwiek czynnik stresowy, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby.

 

Kiedy mówimy o okresie starości? Za sam początek starości przyjmuje się umownie 60. - 65. rok życia. Sam okres starości został podzielony na kilka etapów- wiek 60-74 lat – to okres starości wczesnej, nazywany inaczej „wiekiem przejściowym”. Wiek 75-89- to wiek podeszły, natomiast po 90 roku życia mówimy już o wieku sędziwym.

 

Osoby w wieku podeszłym mają wiele do zaoferowania - przede wszystkim wiedzę, którą mogą przekazać młodszym pokoleniom. Nie zapominajmy, że osobom starszym bez względu na ich stan zdrowia należy się szacunek ponieważ starość jest czymś co czeka każdego z nas. Wysoko rozwinięte społeczeństwa stwarzają osobom starszym warunki umożliwiające im cieszyć się dobrym zdrowiem – poprzez rozwinięcie opieki medycznej nastawionej typowo dla osób starszych ale także umożliwiając im rozwój- poprzez tworzenie Uniwersytetów III Wieku. Działania te sprzyjają niwelowaniu różnic pomiędzy poszczególnymi fazami życia.

 

Starość pomyślna - to proces starzenia kiedy wszelkie zmiany inwolucyjne w narządach i układach są tylko wynikiem procesu starzenia się, czyli tak naprawdę starzenie fizjologiczne o ile o takim starzeniu możemy mówić. Starość niepomyślna - występuje wtedy, kiedy na starzenie fizjologiczne nakładają się zmiany wynikające ze współistniejących schorzeń, wikłających lub przyśpieszających proces starzenia się organizmu ludzkiego.

 

Co dzieje się więc w naszym organizmie skoro starość jest procesem nieuniknionym i długotrwałym? Od około 30 r ż., postępują procesy zanikowe. Jeżeli porównamy organizm 80-latka vs organizm 20-latka, stwierdzimy ubytki funkcjonalnych elementów w narządach miąższowych. Obserwujemy między innymi zmniejszenie rozmiaru nerek, w miarę upływu lat zmienia się także proporcja pomiędzy masą mięśniową a tkanką tłuszczową. Dochodzi do wzrostu proporcji tłuszczu: u kobiet z 33 do 45%, natomiast u mężczyzn z 18 do 36%. W układzie kostno-stawowym obserwujemy zmniejszenie masy kostnej, zmniejszonej ilości wytwarzanej witaminy D3 czy też zaburzeń hormonalnych. Dochodzi do generacji chrząstki stawowej oraz zaniku mięśni. Są to tylko niektóre z ważniejszych zmian zachodzących w naszym organizmie w miarę upływu lat.

 

Liczba chorób przewlekłych, często związanych z niepełnosprawnością i bólem rośnie wraz wiekiem. Dodatkowo w efekcie starzenia się w organizmie następuje szereg zmian degeneracyjnych dotyczących niemal wszystkich układów i narządów. Stan niezbędnej aktywności ruchowej u większości seniorów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób, których podstawowymi czynnikami ryzyka są właśnie brak ruchu oraz wiek. Mówimy tu o chorobach układu krążenia, otyłości, cukrzycy, chorobach układu ruchu. Wiele osób starszych wymaga postępowania rehabilitacyjnego nie tylko z powodu podstawowej choroby, ale również ze względu na spowodowane wiekiem obniżanie sprawności funkcjonalnej. Dlatego rehabilitacja tej grupy osób powinna być powiązana z zapobieganiem niepełnosprawności.

 

Duże znaczenie dla jakości funkcjonowania osób w wieku podeszłym i sposobu odbioru „swojej starości” jest realizacja potrzeb, do których należy potrzeba integracji ze środowiskiem i rodziną, potrzeba użyteczności i uznania, potrzeba bezpieczeństwa jak i satysfakcji życiowej. Ważnym elementem dla funkcjonowania w okresie starości, jest umiejętność przystosowania się do zmian , które niesie ze sobą podeszły wiek. Zmniejszenie albo całkowite wyeliminowanie używek i nadużywania leków – zwłaszcza preparatów dostępnych bez recepty, które pacjenci biorą bez kontroli a często i wiedzy lekarza, zmniejszanie zaniedbań higienicznych, kontakt z innymi osobami – utrzymywanie kontaktów towarzyskich- to czynniki mające pozytywny wpływ na nasz proces starzenia się.

 

Zadania geriatrii. Do podstawowych zadań należą: ustalanie zasad profilaktyki przed starością patologiczną, zasad rozpoznawania, leczenia chorób i określanie sposobów rehabilitacji. Zadaniem pokrewnym wobec profilaktyki jest edukowanie – rodziny pacjenta i jego samego, uświadamianie im zagrożeń związanych z dolegliwościami i chorobami wieku podeszłego, ale też pokazywanie szans na poprawę kondycji oraz samopoczucia dzięki rehabilitacji. Geriatria uczy, jak opóźnić niedołęstwo starcze, jak wcześnie unikać późnej niesprawności.

 

 

Umów się na wizytę z naszej przychodni. Rejestracja telefoniczna pod nr. +32 781 87 04 lub nr. kom. +48 667 937 572

 

 

Katowice, ul. Stara Kłodnicka 43

Przychodnia Mark-Med w Katowicach - rejestracja pod nr telefonu 667 937 572

pn.-pt.: 8:00-18:00

Przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark-Med w Katowicach

Rejestracja: 667 937 572

Przychodnia Mark-Med 

w Katowicach

Przychodnia Mark Med w Katowicach. Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!
Umów się na wizytę u lekarza medycyny podróży - przychodnia Mark-Med w Katowicach
Przychodnia Mark Med w Katowicach prowadzi swój profil również na twitterze
Przychodnia Mark Med w Katowicach na facebooku publikujemy najświeższe informacje dotyczące zdrowia!

Reumatologia

KONTAKT

GODZINY OTWARCIA

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Aktualności

Usługi

Nasi lekarze

Strona główna

O nas

MENU

Medycyna szkolna

Medycyna podróży

Geriatria

Diabetologia

Kardiologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pediatria i Neonatologia

Nasz adres:

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Napisz do nas:

mark-med@mark-med.pl

NASZE USŁUGI

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667 937 572

 

Od poniedziałku do piątku

8:00 - 18:00