Szukasz kompleksowej opieki dla całej rodziny? Zaufaj specjalistom z naszej przychodni!

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zarówno zdrowym jak i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

 

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Co to oznacza dla pacjenta? Pacjent zgłasza się do lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. To ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie, nie wie jaką podjąć decyzję odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ. Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

 • Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.

 

 • Jeżeli jesteś ubezpieczony i zmieniłeś miejsce zamieszkania oraz w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz z innych przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo do ponownego wyboru.

 

 • W przypadku dokonania wyboru lub zmiany lekarza POZ, nie ma konieczności składania deklaracji wyboru pielęgniarki POZ i położnej POZ (każdą z ww. deklaracji pacjent ma prawo złożyć osobno, również w innych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej).

 

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

 

Położna POZ realizuje natomiast kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad

kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;

 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;

 • opiekę w chorobach ginekologicznych,

 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)  jest bezpłatna dla  ubezpieczonych:

 • w Narodowym Funduszu Zdrowia, również  spoza terenu województwa śląskiego,

 • posiadaczy Karty Polaka

 • obywateli krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego legitymujących się europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego.

 

 

W ramach umowy z NFZ istnieje konieczność złożenia przez pacjenta zamieszkującego gminę właściwą lub gminę sąsiadującą deklaracji

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

 

Dlaczego wykonywanie badań profilaktycznych jest takie ważne?
Nasze usługi > PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
09 października 2016

Poniedziałek - piątek

8:00 - 18:00

 

NASZE USŁUGI

 

ul. Stara Kłodnicka 43

40-703 Katowice (woj.śląskie)

 

Zadzwoń do nas:

+48 (32) 7818704

+48 667937572

 

Napisz do nas:

markmed@inetia.pl

 

Pediatria i Neonatologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

NOWOŚĆ! Endokrynologia

Kardiologia

Diabetologia

Geriatria

Medycyna podróży

Medycyna pracy

Medycyna szkolna

Gabinet zabiegowy, pracownia USG

MENU

O nas

Strona główna

Nasi lekarze

Usługi

Aktualności

GODZINY OTWARCIA

KONTAKT

Jesteśmy na Facebooku! Znajdź nas i bądź na bieżąco.
Znajdź nas na twiterze

Reumatologia